【PYTHON學習手冊 第四版】已取消出版
admin           2012/12/07  13:20:15
原書號A288的【Python 學習手冊 第四版】已經取消出版了,未來第五版如內容敘述能更為精簡,我們會再評估翻譯的。
1 2 
訪客           2014/08/31  17:22:59
88952634
訪客           2014/08/31  17:23:00
88952634
訪客           2014/08/31  17:23:00
88952634
訪客           2014/08/31  17:23:00
88952634
訪客           2014/08/31  17:23:00
88952634
訪客           2014/08/31  17:23:01
88952634
訪客           2014/08/31  17:23:01
88952634
訪客           2014/08/31  17:23:01
88952634
訪客           2014/08/31  17:23:02
88952634
訪客           2014/08/31  17:23:02
88952634
1 2 
 
碁峰資訊股份有限公司 GOTOP INFORMATION INC.
台北市南港區三重路66號7樓之6 / 7F.-6,No.66,Sanchong Rd.,Nangang District,Taipei
TEL:(02)2788-2408 FAX:(02)2788-1031
Copyright 2012© GOTOP Information Inc, All Rights Reserved 請勿任意連結、轉載